Resultaten onderzoek: het effect van geluidsmodulatie op stress in mensen met boezemfibrilleren

Resultaten onderzoek: het effect van geluidsmodulatie op stress in mensen met boezemfibrilleren
Geschreven door:Nhi Nguyen , , ,

Voor haar afstudeerscriptie heeft Nhi Nguyen onderzoek gedaan naar het effect van geluidsmodulatie op stress in mensen met boezemfibrilleren. Er werd een onderzoek opgezet om te kijken:

 • Hoe mensen met boezemfibrilleren stress ervaren
 • Hoe mensen met boezemfibrilleren met stress omgaan
 • Hoe stress kan worden aangepakt met geluidsmodulatie

In totaal hebben 13 mensen het interview afgelegd en hebben 19 mensen deelgenomen aan het experiment. De resultaten geven eerste inzichten in:

 • Ervaringen van mensen, die aangeven dat stress een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van leven en op boezemfibrilleren.
 • Hoe mensen met stress omgaan.
 • Hoe stress aangepakt kan worden met geluidsmodulatie.
De lichamelijke en mentale effecten van stress op mensen met boezemfibrilleren

We hebben in een eerder artikel de tussentijdse resultaten van de stress en boezemfibrilleren enquête uitgelicht. In dit artikel duiken wij dieper in deze resultaten, door ze te bekrachtigen met de resultaten uit de interviews. Uit de analyse van de interviews bleek dat de belangrijkste oorzaken van stress kunnen worden onderverdeeld in vier thema’s:

 • werkgerelateerde stress
 • gezinssituatie stress
 • stress om het leven
 • gezondheidsgerelateerde stress

Tijdens de interviews hadden de meeste deelnemers aangegeven dat werk-, gezin-, en levensgebeurtenissen samen met gezondheid de belangrijkste oorzaken van stress zijn.

Verder blijkt uit de analyse dat de meeste deelnemers zich moe, geagiteerd of angstig voelden tijdens de periodes van stress. Dit had op zijn beurt ook een effect op hun boezemfibrilleren aanvallen en symptomen.

De impact van stress op boezemfibrilleren is aanzienlijk. De meeste deelnemers vermelden dat stress hun eerste boezemfibrilleren aanval initieerde en ook de aanvallen in stand hield. De deelnemers lieten weten dat ze last hadden van:

 • hartkloppingen
 • snelle hartslag
 • kortademigheid

Bovendien toont de analyse van de interviews aan dat deze gevoelens vervolgens kunnen leiden tot andere mentale of fysieke symptomen zoals slaapapneu, hyperventilatie of pijnlijke spieren.

De verschillende stress management technieken

Verder laten de uitkomsten van het onderzoek zien dat de techniek om met stress om te gaan tussen de deelnemers varieert. Veel genoemde manieren zijn:

 • Een hobby uitoefenen
 • Sporten
 • Ademhalingsoefeningen
 • Hulp zoeken bij een psychiater, psycholoog of coach
 • Meditatie of yoga

Zo benoemde één van de deelnemers dat zij elke dag ontspanningstechnieken beoefent, zoals ademhalingsoefeningen en yoga. Zij liet weten dat ze specifiek de ademhalingsoefeningen van Dr. J.J. van Dixhoorn en yoga Nidra beoefent en dat het haar erg heeft geholpen tijdens periodes van stress.

Verder blijkt uit de interviews dat de meerderheid van de deelnemers (6 van de 10) professionele hulp zocht bij een psychiater, psycholoog of coach in periodes van stress. De andere deelnemers daarentegen zochten helemaal geen hulp.

Terughoudendheid om hulp te zoeken kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van stigma en negatieve houdingen ten opzichte van geestelijke gezondheid en hulp zoeken. Dit liet het onderzoek van Salaheddin & Mason (2016) zien. Daarom behoren het verbeteren van het publieke bewustzijn met betrekking tot beschikbare diensten en hulpbronnen, samen met het implementeren van psychologische stress screening binnen de eerstelijnszorg, tot de eerste essentiële stappen in het verbeteren van het mentale welzijn van individuen.

Onderzoek naar het effect van geluidsmodulatie op stressniveau van mensen met boezemfibrilleren

Tijdens de open dag van Stichting AFIP, namen 19 vrijwilligers deel aan een geluidsmodulatie-experiment van 10 minuten. Dit experiment werd gehost door RE:SET music productions & experiences. Zij werken samen met stichting AFIP om kennis van geluid en boezemfibrilleren samen te brengen. Voor en na het geluidsmodulatie-experiment hielden de deelnemers een MyDiagnostick vast in beide handen om het hartritme te meten. Enkele deelnemers droegen ook een Afi pleister van PraxaSense. De opgenomen elektrocardiogrammen werden later door de onderzoeker uitgelezen en beoordeeld.

Meerderheid rapporteerde geen effect of een vermindering van stress niveau na geluidsmodulatie

De deelnemers gaven een beoordeling van hun stressniveau voor en na het experiment door middel van een vragenlijst. Van de totale deelnemers werd vastgesteld dat 7 personen een afname in hun stressniveau ervaarden, terwijl 2 deelnemers een toename in stressniveau vertoonden. Verder rapporteerden 10 deelnemers geen significante verandering in hun stressniveau.

Mensen met minder stress lieten een stijging in hartritmevariatie zien

Ook werd de hartslag van de deelnemers voor en na het experiment gemeten. Van de totale deelnemers werd er vastgesteld dat 7 personen een afname in hun hartslag ervaarden, terwijl 9 deelnemers een toename in hun hartslag vertoonden. Verder meldden 3 deelnemers geen significante verandering in hun hartslag.

De resultaten lieten een significant verband zien tussen het verlagen van stress niveaus en het stijgen van hartritmevariatie. Een hoog hartritmevariatie is geassocieerd met betere hart en vaat functie en kunnen vaak beter omgaan met stress, zoals is beschreven door Harvard Health.

Kan geluidsmodulatie stress verminderen?

Het is belangrijk om op te merken dat er vanwege de kleine onderzoeksgroep onvoldoende statistische kracht is om echte verschillen te detecteren tussen stressniveaus en hartslag voor en na geluidsmodulatie. Hiervoor is vervolgonderzoek nodig en daarom is het essentieel om de resultaten met beleid te interpreteren.

Bovendien wordt de hartslag ook beïnvloed door verschillende factoren, waaronder stressniveaus, emotionele toestand en iemands algemene gezondheidsstatus. Met al deze factoren dient rekening mee worden gehouden bij het interpreteren van de waargenomen veranderingen in hartslag.

Over het geheel genomen, suggereren de bevindingen een complexe relatie tussen geluidsmodulatie, hartslag en stressregulatie. Verder benadrukken de resultaten hoe mensen boezemfibrilleren stress ervaren, met stress omgaan en hoe stress op zijn beurt boezemfibrilleren beïnvloedt.

Referenties:
 • Salaheddin, K., & Mason, B. (2016). Identifying barriers to mental health help-seeking among young adults in the UK: a cross-sectional survey. British Journal of General Practice, 66(651), e686–e692. https://doi.org/10.3399/bjgp16x687313
 • Schneiderman, N., Ironson, G., & Siegel, S. D. (2005). Stress and Health: Psychological, Behavioral, and Biological Determinants. Annual Review of Clinical Psychology, 1(1), 607–628. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141
 • Teckenberg-Jansson, P., Turunen, S., Pölkki, T., Lauri-Haikala, M., Lipsanen, J., Henelius, A., Aitokallio-Tallberg, A., Pakarinen, S., Leinikka, M., & Huotilainen, M. (2019). Effects of live music therapy on heart rate variability and self-reported stress and anxiety among hospitalized pregnant women: A randomized controlled trial. Nordic journal of music therapy, 28(1), 7–26. https://doi.org/10.1080/08098131.2018.1546223

Ken je iemand voor wie dit interessant is?

Gerelateerde artikelen

Boezemfibrilleren verhelpen met plantaardige voeding?

Boezemfibrilleren verhelpen met plantaardige voeding?
Geschreven door: Prof. Dr. Bianca Brundel , ,

Onlangs verscheen de laatste editie van Voedingsgeneeskunde, waarvoor Stichting AFIP onderzocht of plantaardige voeding kan helpen bij het verlichten en het verminderen van boezemfibrilleren. Boezemfibrilleren, ook wel bekend als atriumfibrilleren

glutamine-studie-boezemfibrilleren

Update van glutamine boezemfibrilleren studie

Update van glutamine boezemfibrilleren studie
Geschreven door: Myrthe ,

Sinds afgelopen mei is het AFIP team gestart met de Glutaminimize AF studie (‘Glutamine Suppletion Minimizes the Atrial Fibrillation Burden’). Wij delen graag een update met jullie over de voortgang

Drs. Rohit Kharbanda krijgt dekkersbeurs

Dekkerbeurs voor Drs. Rohit Kharbanda: ontrafelen rol van het autonome zenuwstelsel in boezemfibrilleren

Dekkerbeurs voor Drs. Rohit Kharbanda: ontrafelen rol van het autonome zenuwstelsel in boezemfibrilleren
Geschreven door: Prof. Dr. Natasja de Groot , ,

Het AFIP-team feliciteert Drs. Rohit Kharbanda, arts-onderzoeker cardiothoracale chirurgie en cardiologie aan het Erasmus Medisch Centrum en lid van het AFIP-team, met het verkrijgen van een Dekkerbeurs via de Nederlandse

Geef een reactie