Een internationaal atriumfibrilleren netwerk

Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis die miljoenen mensen wereldwijd treft. Helaas is AF nog steeds moeilijk te diagnosticeren en te behandelen, vanwege een gebrek aan kennis over de moleculaire mechanismen die AF veroorzaken. Huidige behandelingen voor AF zijn gebaseerd op een ‘one-size-fits-all‘-benadering en voorkomen niet de progressie van terugkerende episoden naar permanente AF.

Daarnaast is het uitdagend om het stadium van AF te bepalen. Daarom vordert AF in de tijd en veroorzaakt het een enorme fysieke, psychologische, maatschappelijke en economische last. Met het oog op de noodzaak van vooruitgang in AF-onderzoek leidt Prof. Dr. Bianca Brundel het baanbrekende project ‘CIRCULAR’, dat deel uitmaakt van het (inter)nationale atriumfibrilleren netwerk. Dit project, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), NWA-ORC programma, streeft ernaar de onderliggende triggers van AF te ontrafelen, innovatieve diagnostische tools te ontwikkelen en nieuwe therapeutische strategieën te pionieren.

Op weg naar een persoonlijke behandeling samen ontwikkeld met patiënten

Door gebruik te maken van burgerwetenschap hebben patiënten al vijf belangrijke triggers voor AF geïdentificeerd. Samen met patiënten, onderzoekers en gezondheidsprofessionals streeft het CIRCULAR-consortium ernaar deze triggers verder te verkennen. Bovendien is experimenteel onderzoek gericht op het opbouwen van de moleculaire menselijke AF-atlas, welke dient voor nieuwe medicijnontdekking en biomarkeronderzoek. Door co-creatie met patiënten worden nieuwe behandelingen getest in klinische onderzoeken. De benadering is uniek, omdat het dierproefvrije geavanceerde systemen en circulair onderzoek combineert voor op maat gemaakte oplossingen voor de patiënt. Stichting AFIP heeft al eerder klinische studies opgezet samen met (arts)onderzoekers, waaronder de L-glutamine studie en de AF-Energie studie. 

Oorzaken van boezemfibrilleren

Oorzaken van boezemfibrilleren kunnen per persoon verschillen. Aangezien de behandeling van boezemfibrilleren momenteel gericht is op een one-size-fits-all aanpak, is de behandeling niet voor iedereen even effectief. De meest bekende oorzaken van boezemfibrilleren zijn opgesplitst in de volgende categorieën:

  • veroudering
  • een westerse leefstijl
  • genetische oorzaken

Het CIRCULAR consortium

Het CIRCULAR-consortium heeft de ambitie om de last van AF te verminderen door te onderzoeken hoe triggers voor AF resulteren in moleculaire en elektrische disfunctie en AF veroorzaken. Dit wordt getest in co-creatie met mensen met ervaring in AF en innovatieve dierproefvrije technologieën. De bevindingen worden gebruikt om effectieve behandelingen en diagnostiek te ontdekken. Hiertoe co-creëert stichting AFIP wetenschappelijke en maatschappelijke oplossingen met mensen met ervaring in AF, onderzoekers en gezondheidsprofessionals.

Door samenwerking met gewaardeerde partners en een patiëntgerichte aanpak streeft het CIRCULAR-project ernaar het landschap van AF-behandeling te transformeren en de levens van de getroffenen te verbeteren.

 

Bouwstenen van het CIRCULAR Consortium

Stichting AFIP

Stichting AFIP speelt een centrale rol in het CIRCULAR-project. Deze stichting fungeert als katalysator voor samenwerking tussen AF-patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers. AFIP streeft naar het overbruggen van de kloof tussen wetenschappelijke vooruitgang en patiëntenzorg, waarbij de ontwikkeling en implementatie van innovatieve behandelingen voor AF worden gefaciliteerd. Hiertoe heeft het AFIP stichting burgerwetenschap opgericht met mensen met ervaring in AF om nieuwe studies te co-creëren.

Begrijpen van bio-elektrische disfunctie

Een belangrijke focus van het CIRCULAR-project is het begrijpen van de complexe mechanismen die AF aansturen. Het team heeft ontdekt dat bio-elektrische disfunctie een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling en voortgang van AF. Wij hopen nieuwe therapeutische doelen en interventies te ontdekken door de elektrische en contractiele disfunctie, door schade aan boezemweefsel, te onderzoeken.

Biomarkers voor vroege detectie

Vroegtijdige diagnose van AF is cruciaal voor effectief beheer en preventie van complicaties. Dankzij eerder onderzoek heeft het CIRCULAR-project aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het identificeren van bloed-gebaseerde biomarkers die de detectie van AF kunnen verbeteren. Deze biomarkers kunnen mogelijk screeningsmethoden revolutioneren, waardoor proactieve interventie en gepersonaliseerde behandelplannen mogelijk worden.

Patiëntgefinancierd onderzoek

Het consortium erkent het belang van betrokkenheid van patiënten bij het onderzoeksproces en neemt actief deel aan door patiënten gefinancierde initiatieven. De GGA Atriumfibrilleren Trial onderzoekt bijvoorbeeld preventieve maatregelen voor AF, met name gericht op het gebruik van GeranylGeranylAcetone (GGA) om het begin van postoperatieve AF te voorkomen. Door patiënten en hun families te betrekken, streeft dit onderzoek ernaar de uitkomsten voor patiënten te verbeteren en het begrip van AF-preventiestrategieën te vergroten. Deze studie is in samenwerking met Stichting StopAfib.org en IXA.

Ontrafelen van proteïnehomoeostase mechanismen

Het CIRCULAR-project legt een sterke nadruk op het onderzoeken van proteïne-homoeostase en het proteïne-kwaliteits-controlesysteem in relatie tot AF. De onderzoeksgroep voert diepgaande studies uit om de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan AF-pathogenese te ontrafelen. Door deze complexe mechanismen te ontcijferen, hoopt het team gepersonaliseerde diagnostische hulpmiddelen en op mechanismen gebaseerde therapieën te ontwikkelen die AF bij de kern aanpakken.

Samenwerkingen en partnerships

Om onze ambitieuze doelen te bereiken, werkt CIRCULAR samen met gerenommeerde onderzoekers en instellingen over de hele wereld. Deze partnerschappen bevorderen een multidisciplinaire benadering van AF-onderzoek, waarbij expertise uit verschillende domeinen zoals cardiologie, genetica, biochemie en biomedische techniek wordt gecombineerd. Via deze samenwerkingen profiteert het CIRCULAR-project van diverse perspectieven en versnelt het de ontdekkingen.

“Ervaringen van patiënten leveren veel nieuwe ideëen op voor nieuw onderzoek naar boezemfibrilleren”

Prof. Dr. Bianca Brundel (Consortium leider)

CIRCULAR Partners