Onze missie

Om innovatief onderzoek op te zetten is geld nodig. Via het platform AFIP kan jij meehelpen om belangrijke onderzoeken op te zetten door te doneren (info ANBI status lees hieronder). Wij willen graag een intensieve samenwerking tussen artsen, onderzoekers en ook patiënten waarbij wij je over de uitkomsten van ons onderzoek informeren.

Daarnaast willen wij inbreng van patiënten in de opzet van nieuwe onderzoeksprojecten meenemen.

Over Stichting AFIP

Het team bestaat uit de onderzoeksgroepen van Prof. Dr. Bianca Brundel en Prof. Dr. Natasja de Groot. Onze missie is de behandeling van de hartritmestoornis boezemfibrilleren te verbeteren door middel van innovatief onderzoek naar het mechanisme, diagnostiek en mogelijke geneesmiddelen tegen deze hartritmestoornis. Deze onderzoeken zetten wij samen met de leden van Stichting AFIP op.

Het doel van AFIP

Het doel van Stichting AFIP is om nieuwe boezemfibrilleren behandelingen te ontwikkelen die samen zijn opgezet met de community. Wij willen van algemene oplossingen naar gepersonaliseerde oplossingen.

Leer over boezemfibrilleren

Ga geïnformeerd gesprekken aan met je arts of naasten. Stichting AFIP legt de belangrijkste onderwerpen uit.

Neem deel aan ons platform

Jij geeft inzicht voor nieuwe studies in boezemfibrilleren door je ervaringen te delen.

Co-creatie van oplossingen

Samen met jou zetten wij nieuwe onderzoeken op om boezemfibrilleren tegen te gaan.

Trotse samenwerking met

De sponsors van stichting AFIP helpen ons om een stapje dichterbij een wereld te zetten zonder atriumfibrilleren. Financiële bijdrages
maken het voor ons mogelijk om innovatieve studies uit te voeren. Hierbij moet vermeld worden dat sponsors geen invloed uitoefenen op
onze studies. Wil jouw organisatie ons ook steunen?

Wordt ook partner

Oprichters van AFIP

Atrial Fibrillation Innovation Platform (AFIP) is in 2016 opgericht door Prof. Dr. Bianca Brundel (VUmc, Amsterdam) en Prof. Dr. Natasja
de Groot (EMC, Rotterdam). Sinds 2014 hebben zij diverse gezamenlijke onderzoeksprojecten opgezet die onder andere gesteund
worden door de Nederlandse Hartstichting en Stichting Techniek en Wetenschap (Halt&Reverse, Atrial Fibrillation Finger Printing).

Op deze website vind je informatie over onze missie, ontwikkelingen op het gebied diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleren,
resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek, onze onderzoeksgroepen in VUmc en EMC, contact informatie en onze research
partners.

Prof. Dr. Bianca Brundel | Co-Founder AFIP | Moleculair en celbioloog bij VUMC Amsterdam

Bianca Brundel studeerde moleculaire en cellulaire biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarna ze promotie onderzoek naar DNA, RNA en structuur veranderingen in patiënten met boezemfibrilleren verrichtte aan het UMCG. Sinds 2016 is zij professor bij de afdeling Fysiologie Amsterdam UMC, locatie VUmc, waar zij zich bezighoudt met het ontrafelen van de moleculaire oorzaken van boezemfibrilleren. Voor dit onderzoek heeft zij unieke dierproefvrije modellen voor boezemfibrilleren ontwikkeld: gekweekte boezem hartcellen en fruitvliegen. Door gebruik te maken van deze modellen heeft zij nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen en diagnostiek ontdekt. Om deze bevindingen naar de patiënten te brengen werkt zij samen met Prof. Natasja de Groot (Erasmus MC) en de stichting AFIP.

Haar ontdekkingen zijn recent gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften waaronder Nature Communications, Nature Reviews Cardiology, Circulation en Circulation Research.

Dr-Natasja-de-Groot

Prof. Dr. Natasja de Groot | Co-Founder van AFIP | Cardioloog - Elektrofysiologe binnen Erasmus Medisch Centrum

Prof. Dr. Natasja MS de Groot is werkzaam als cardioloog-elektrofysiologe (elektrofysiologe is medisch specialist in de behandeling van hartritmestoornissen) in het Erasmus Medisch Centrum. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden waarna zij een promotieonderzoek startte naar het mechanisme van boezemritmestoornissen aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als aan het Cardiovasculair Research Instituut Maastricht. Haar opleiding tot cardiologe voltooide zij aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Sinds 2009 werkt zij aan het Erasmus Medisch Centrum waar zij leiding geeft aan de onderzoeksgroep translationele electrofysiologie. Tevens is zij de hoofdonderzoeker van het Academisch Centrum van Excellentie voor Atrium Fibrilleren.

Zij is mede-schrijver van diverse internationale richtlijnen over diagnostiek en behandeling van hartritmestoornissen. In haar klinische werkzaamheden is zij gespecialiseerd in de behandeling van boezemritmestoornissen bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen, hartritmestoornissen bij kinderen en genetisch bepaalde hartritmestoornissen. In 2014 werd zij benoemd tot universitair hoofddocente en in 2015 werd zij bestuurslid van de Europese Hartritme Associatie waar zij verantwoordelijk is voor communicatie met zorgprofessionals en patiënten in de diverse Europese lidstaten.

Drs. Myrthe Kuipers | Co-founder van AFIP | Program Director Stichting AFIP

Sinds de oprichting van AFIP in 2016 is Myrthe Kuipers als projectmanager werkzaam voor de stichting. Myrthe heeft een MSc in business administration met als specialisatie digitale business (UvA).

Als projectmanager is Myrthe betrokken bij het realiseren van meer bekendheid over boezemfibrilleren. Daarnaast houdt ze zich bezig om de betrokkenheid van patiënten bij de stichting AFIP te vergroten. Hiervoor coördineert ze de brainstorm groep bestaande uit patiënten met boezemfibrilleren, maar ook onderzoekers op dit gebied. Daarnaast verzorgt ze de communicatie tussen de verschillende doelgroepen en organiseert zij educatieve bijeenkomsten voor patiënten om achtergrond informatie te geven over boezemfibrilleren en daarnaast ook informatie over de nieuwste resultaten van onderzoek.

Wat doet Stichting AFIP met donaties?

AFIP heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Het vermogen van de stichting AFIP wordt beheerd door de bestuurders
van de stichting. Beide bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de taken en houden toezicht op de uitgaven van de stichting.

Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend gebruikt om de website te onderhouden of voor de aanschaf van materialen die nodig
zijn voor de uitvoer van nieuwe studies. Bij ophef van de stichting zullen alle tegoeden overgaan naar vergelijkbare stichtingen zoals de
Nederlandse Hartstichting en Hart4onderzoek.

Help Stichting AFIP
Mede mogelijk gemaakt door jouw donatie

Trial

L-Glutamine studie

L-Glutamine herstelt energie levels en biedt potentie om te beschermen tegen boezemfibrilleren.

Trial

GGA studie

Dit middel helpt bij het herstellen van celschade en helpt beschermen tegen boezemfibrilleren in experimentele modellen.