Glutamine onderzoek

atriumfibrilleren-samples

Glutaminimize Atrial Fibrillation Trial- (Glutamine Suppletion Minimizes the Atrial Fibrillation Burden)

Glutamine Suppletie Vermindert Atriumfibrilleren Trial

Atrium fibrilleren (AF) is de meest voorkomende, leeftijdsgebonden progressieve hartritmestoornis die ernstige complicaties zoals een beroerte of hartfalen kan veroorzaken; elk jaar komen er in Nederland 45.000 nieuwe AF patiënten bij. Van alle patiënten die een open hartoperatie ondergaan ontwikkelt 30% AF. Atriumfibrilleren verandert in de loop van de tijd van kortdurend, aanvalsgewijs naar een ritmestoornis die niet meer vanzelf stopt. Dit komt omdat atriumfibrilleren elektrische en structurele veranderingen (‘elektropathologie’) in de boezems opwekt.

Atriumfibrilleren behandeling

Er zijn diverse therapieën voor AF ontwikkeld, echter zijn deze niet gericht op de ‘genezing’ van atriumfibrilleren. Recent onderzoek van onze groep heeft laten zien dat geneesmiddelen die ‘helper eiwitten’ in hartcellen stimuleren, genaamd Heat Shock Proteins (HSPs), in diermodellen beschermen tegen AF. Een geneesmiddel dat HSP aanmaak stimuleert in het hart is L-glutamine. Onderzoek heeft aangetoond dat toediening van L-glutamines aan patiënten op een intensive care leidt tot o.a. minder ontstekingen en een hogere overlevingskans. Daarnaast gaat het hartschade door ischemie en reperfusie tegen.

Atriumfibrilleren en glutamine

Glutamines zijn niet toxisch en in Nederland geregistreerd als geneesmiddel, echter niet voor de behandeling van atriumfibrilleren. In deze aanvraag willen wij aantonen dat toediening van L-glutamine 1) HSP waardes in hartspierweefsel verhoogt, 2) de incidentie van ‘nieuw’ AF na een open hart operatie verlaagt en 3) AF recidieven na elektrische cardioversie, ablatie therapie of huidige, medicamenteuze, ‘ritme-controle’ therapie vermindert. Tevens willen wij de leeftijd- en geslachtsafhankelijke effecten van L-glutamine suppletie op elektropathologie onderzoeken door kwantificatie van a) structurele remodelering (bepalen correlatie biomarkers in boezemweefsel en bloed) b) elektrische remodelering (meten mate van aritmogene signalen door middel van epicardiale, hoge resolutie mapping) en c) meten van aantal en duur AF episodes (AF burden). Positieve uitkomsten van deze eerste therapeutische studie gericht op het herstel van de boezemhartspiercel en daardoor vermindering van de AF burden, zullen een doorbraak zijn in de behandeling van patiënten met atriumfibrilleren.

Deel AFIP met je vrienden