Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen met atriumfibrilleren?

Atrial fibrillation occurs in both men and women. But there are differences. First, the prevalence (the number of patients with atrial fibrillation measured at a given time point) of atrial fibrillation is higher in men. Symptoms during atrial fibrillation are also experienced differently: women generally experience symptoms more often, other symptoms and are also more bothered by the symptoms than men. This also affects the quality of life more strongly. [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Investigate the cause of women and men differences

Momenteel is het niet geheel duidelijk waardoor deze verschillen bestaan. Wel is bekend dat vrouwen meer risicofactoren hebben om atriumfibrilleren te ontwikkelen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld vaker overgewicht, hypertensie (hoge bloeddruk) en hartklep aandoeningen. Maar is de elektrische geleiding in vrouwen anders dan in mannen? En is de mate van geleidingsstoornissen tussen mannen en vrouwen verschillend? Hier moet nog onderzoek naar gedaan worden om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Danny Veen onderzoekt elektrische verschillen in boezem vrouw en man

Mijn naam is Danny Veen, PhD onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Translationele Electrofysiologie van professor de Groot aan het Erasmus MC. Momenteel onderzoeken wij onder andere of er verschillen in de elektrische geleiding tussen de twee geslachten bestaan tijdens het normale hartritme (sinus ritme) en tijdens atriumfibrilleren. We doen dit door middel van een lint waar elektrodes op bevestigd zijn, en verzamelen de elektrische informatie door het lint op het hart te plaatsen bij patiënten die een operatie aan het hart ondergaan.

“Mijn doel is om elektrische verschillen van de boezem bij vrouwen en mannen met boezemfibrilleren in kaart te brengen. Ik hoop dat dit uiteindelijk zorgt voor een betere behandeling van boezemfibrilleren.” – Danny Veen

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Deel AFIP met je vrienden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *