Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen met atriumfibrilleren?

Atriumfibrilleren komt voor bij zowel mannen als vrouwen. Maar er zijn verschillen. Ten eerste is de prevalentie (het aantal patiënten met atriumfibrilleren op een bepaald tijdstip gemeten) van atriumfibrilleren hoger in mannen. Ook symptomen tijdens atriumfibrilleren worden verschillend ervaren: vrouwen ervaren over het algemeen vaker symptomen, andere symptomen en hebben ook meer last van de symptomen ten opzichte van mannen. De kwaliteit van leven wordt hierdoor ook sterker beïnvloed.

Onderzoek oorzaak vrouw man verschillen

Momenteel is het niet geheel duidelijk waardoor deze verschillen bestaan. Wel is bekend dat vrouwen meer risicofactoren hebben om atriumfibrilleren te ontwikkelen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld vaker overgewicht, hypertensie (hoge bloeddruk) en hartklep aandoeningen. Maar is de elektrische geleiding in vrouwen anders dan in mannen? En is de mate van geleidingsstoornissen tussen mannen en vrouwen verschillend? Hier moet nog onderzoek naar gedaan worden om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Danny Veen onderzoekt elektrische verschillen in boezem vrouw en man

Mijn naam is Danny Veen, PhD onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Translationele Electrofysiologie van professor de Groot aan het Erasmus MC. Momenteel onderzoeken wij onder andere of er verschillen in de elektrische geleiding tussen de twee geslachten bestaan tijdens het normale hartritme (sinus ritme) en tijdens atriumfibrilleren. We doen dit door middel van een lint waar elektrodes op bevestigd zijn, en verzamelen de elektrische informatie door het lint op het hart te plaatsen bij patiënten die een operatie aan het hart ondergaan.

“Mijn doel is om elektrische verschillen van de boezem bij vrouwen en mannen met boezemfibrilleren in kaart te brengen. Ik hoop dat dit uiteindelijk zorgt voor een betere behandeling van boezemfibrilleren.” – Danny Veen

Deel AFIP met je vrienden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *