Agnes Muskens is gediplomeerd verpleegkundige sinds 1975 en heeft zich daarna gespecialiseerd als Intensive Care verpleegkundige.

Sinds 2000 werkzaam geweest als verpleegkundig assistent bij de afdeling klinische elektrofysiologie. Hier schreef zij in 2001 de eerste ICD patiëntenfolder voor het EMC. Daarnaast organiseerde ze de patiënten informatiedagen voor deze doelgroep.

Na 2006 begonnen als researchverpleegkundige bij de klinische elektrofysiologie.

Sinds 2018 is ze betrokken bij de stichting AFIP waar zij onder andere het aanspreekpunt is voor alle vragen. Ook ondersteunt ze de studies van de stichting AFIP en is aanspreekpunt voor de deelnemers aan deze studies.

Opleidingen van Agnes Muskens

Artikelen van Agnes Muskens

Boezemfibrilleren verhelpen met plantaardige voeding?
Experience of Luke (54): "AFib has forced me to live more consciously”
Ervaringsverhaal van Luuk (54): "Boezemfibrilleren dwingt mij bewuster te leven"
Pulsed Field Ablatie vs. Standaard ablatie voor boezemfibrilleren
Resultaten onderzoek: het effect van geluidsmodulatie op stress in mensen met boezemfibrilleren