Over stichting AFIP

Stichting AFIP heeft de ANBI status en bestaat uit een team dat zich richt op het verbeteren van communicatie tussen patiënten met de hartritmestoornis atriumfibrilleren én onderzoekers. Het team bestaat uit de onderzoeksgroepen van Prof. Dr. Bianca Brundel en Prof. Dr. Natasja de Groot. Onze missie is de behandeling van de hartritmestoornis atriumfibrilleren te verbeteren door middel van innovatief onderzoek naar het mechanisme, diagnostiek en mogelijke geneesmiddelen tegen deze hartritmestoornis.

Missie van AFIP

Om innovatief onderzoek op te zetten is geld nodig. Via het platform AFIP kan jij meehelpen om belangrijke onderzoeken op te zetten door te doneren (info ANBI status lees hieronder). Wij willen graag een intensieve samenwerking tussen artsen, onderzoekers en ook patiënten waarbij wij je over de uitkomsten van ons onderzoek informeren. Daarnaast willen wij inbreng van patiënten in de opzet van nieuwe onderzoeksprojecten meenemen.

Het doel van AFIP

Wij proberen onze missie en de daarbij horende doelen te bereiken door:

Onderzoek

Patiënten te informeren over de uitkomsten van ons wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hartritmestoornis atriumfibrilleren.

Nieuws 

Patiënten informeren over de voortgang van wetenschappelijk onderzoek en tips op het gebied van het hartritmestoornis atriumfibrilleren.

Forum

Patiënten betrekken bij het opzetten en bespreken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van atriumfibrilleren.

Deelnemen

Patiënten de mogelijkheid bieden mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar keuze op het gebied van atriumfibrilleren.

Oprichters van AFIP

Atrial Fibrillation Innovation Platform (AFIP) is in 2016 opgericht door Prof. Dr. Bianca Brundel (VUmc, Amsterdam) en Prof. Dr. Natasja de Groot (EMC, Rotterdam). Sinds 2014 hebben zij diverse gezamenlijke onderzoeksprojecten opgezet die onder andere gesteund worden door de Nederlandse Hartstichting en Stichting Techniek en Wetenschap (Halt&Reverse, Atrial Fibrillation Finger Printing).

Op deze website vind je informatie over onze missie, ontwikkelingen op het gebied diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleren, resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek, onze onderzoeksgroepen in VUmc en EMC, contact informatie en onze research partners.

myrthe kuipers portrait

Drs. Myrthe Kuipers

Program Director Stichting AFIP

Sinds de oprichting van AFIP in 2016 is Myrthe Kuipers als projectmanager werkzaam voor de stichting. Myrthe heeft een MSc in business administration met als specialisatie digitale business (UvA).

 

Als projectmanager is Myrthe betrokken bij het realiseren van meer bekendheid over boezemfibrilleren. Daarnaast houdt ze zich bezig om de betrokkenheid van patiënten bij de stichting AFIP te vergroten. Hiervoor coördineert ze de brainstorm groep bestaande uit patiënten met boezemfibrilleren, maar ook onderzoekers op dit gebied. Daarnaast verzorgt ze de communicatie tussen de verschillende doelgroepen en organiseert zij educatieve bijeenkomsten voor patiënten om achtergrond informatie te geven over boezemfibrilleren en daarnaast ook informatie over de nieuwste resultaten van onderzoek.

 

Dr-Natasja-de-Groot

Prof. Dr. Natasja de Groot

Cardioloog-Elektrofysiologe binnen Erasmus Medisch Centrum

Prof. Dr. Natasja MS de Groot is werkzaam als cardioloog-elektrofysiologe (elektrofysiologe is medisch specialist in de behandeling van hartritmestoornissen) in het Erasmus Medisch Centrum. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden waarna zij een promotieonderzoek startte naar het mechanisme van boezemritmestoornissen aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als aan het Cardiovasculair Research Instituut Maastricht. Haar opleiding tot cardiologe voltooide zij aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Sinds 2009 werkt zij aan het Erasmus Medisch Centrum waar zij leiding geeft aan de onderzoeksgroep translationele electrofysiologie. Tevens is zij de hoofdonderzoeker van het Academisch Centrum van Excellentie voor Atrium Fibrilleren.

Zij is mede-schrijver van diverse internationale richtlijnen over diagnostiek en behandeling van hartritmestoornissen. In haar klinische werkzaamheden is zij gespecialiseerd in de behandeling van boezemritmestoornissen bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen, hartritmestoornissen bij kinderen en genetisch bepaalde hartritmestoornissen. In 2014 werd zij benoemd tot universitair hoofddocente en in 2015 werd zij bestuurslid van de Europese Hartritme Associatie waar zij verantwoordelijk is voor communicatie met zorgprofessionals en patiënten in de diverse Europese lidstaten.

Bekijk publicaties door Dr. Natasja de Groot

 

 

Atriumfibrilleren onderzoeker

Prof. Dr. Bianca Brundel

Moleculair en Cellulair Bioloog binnen VUmc Amsterdam

Prof. Dr. Bianca Brundel onderzoekt al 20 jaar de moleculaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en de verergering van boezemfibrilleren. Daarnaast probeert ze nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen te ontdekken. Dit onderzoek is zij gestart in 1996 in het UMCG te Groningen, onder begeleiding van Prof. I. van Gelder en Prof. H. Crijns, beiden expert op het gebied van de klinische behandeling van boezemfibrilleren. Voor haar onderzoek heeft Prof. Brundel unieke experimentele model systemen voor boezemfibrilleren ontwikkeld, het gekweekte hartcel-model en Drosophila (fruitvliegen) model. Zij heeft beide systemen met succes gebruikt om mechanismen verantwoordelijk voor boezemfibrilleren te ontrafelen en tevens heeft ze potentiële geneesmiddelen kunnen identificeren. Daarnaast werkt ze nauw samen met (inter)nationale onderzoekers zoals Prof. Dr. S. Nattel (Montreal Heart Institute, Canada) en Dr. N. de Groot (EMC). Sinds januari 2016 is zij werkzaam bij de afdeling Fysiologie van het VUmc te Amsterdam.

Bekijk publicaties door Prof. Dr. Bianca Brundel

Wat doet Stichting AFIP met donaties?

AFIP heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Het vermogen van de stichting AFIP wordt beheerd door de bestuurders van de stichting. Beide bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de taken en houden toezicht op de uitgaven van de stichting.

Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend gebruikt om de website te onderhouden of voor de aanschaf van materialen die nodig zijn voor de uitvoer van nieuwe studies. Bij ophef van de stichting zullen alle tegoeden overgaan naar vergelijkbare stichtingen zoals de Nederlandse Hartstichting en Hart4onderzoek.

 

RSIN nummer: 856271767
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Prof. dr. B.J.J.M. Brundel
Secretaris Penningmeester: Prof. Dr. N. de Groot
De bestuurders ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde taken. Bekijk hier het ANBI beleidsplan.

Deel AFIP met je vrienden

Blijf op de hoogte