Erna Jurg schenkt Stichting AFIP gedicht

Dichter-schilder Erna Jurg werkt vanuit haar hart in sterke verbondenheid met de natuur.
Zelf belast met de aandoening boezemfibrilleren, volgt ze met grote belangstelling de ontwikkelingen met betrekking tot onderzoek en studie over de oorzaak van deze ziekte door het AFIP team.

Stichting AFIP bedankt Erna Jurg hartelijk voor haar geschenk. Lees het gedicht hieronder: