Atriumfibrilleren FingerPrinting (2017-2022)

atriumfibrilleren-fingerprinting

Vroege herkenning van de hartritmestoornis atriumfibrilleren, vooral bij vrouwen

Team: EMC: Dr. de Groot is the project leader and an expert in cardiac electrical mapping for studying mechanisms of arrhythmias and has developed a unique intra-operative mapping approach of the atria. VUmc: Prof dr. Brundel is expert on the role of proteostasis derailment and identification of novel druggable targets in AF. TUD: Prof.dr.ir van der Veen is professor in signal processing and expert in array signal processing, leading a group signal covering signal processing for speech, audio and acoustics, ultrasound and MRI imaging, wireless communication, underwater communication, radio astronomy imaging. Prof.dr.ir. Serdijn is professor of bioelectronics and expert in circuits and systems for wearable and implantable active medical devices (electrophysiological recordings, neuroprosthetics, transcutaneous wireless communication and autonomous design).

Logo CVON AffipStart: 2017-2022

Atriumfibrilleren (AF) is een progressieve ziekte die ernstige complicaties zoals een beroerte of hartfalen kan veroorzaken. AF verandert in de tijd van kortdurend, aanvalsgewijs naar een hardnekkige ritmestoornis die niet meer vanzelf stopt. Vrouwen hebben in vergelijking met mannen een hoger risico op de complicaties van atriumfibrilleren zoals een hersenbloeding en overlijden. Medicijnen voor atriumfibrilleren zijn vaak bij vrouwen minder effectief en ook hebben zij meer last van de bijwerkingen. Daarom moet vroeg-diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleren zich met name richten op vrouwen.

Vroege behandeling van AF is belangrijk om ziekte verergering  naar een onbehandelbare vorm te voorkomen. Echter is behandeling van AF in de vroege fase vaak niet mogelijk door het ontbreken van diagnostische testen voor vroege herkenning van patiënten met die AF gaan ontwikkelen en voor ziekte verergering. Wij hebben belangrijke aanwijzingen dat zowel het ontstaan als progressie van AF komt door een ontspoorde eiwit-homeostase (ontsporing in eiwit expressie, vouwing en afbraak), in de boezems waardoor de elektrische geleiding verstoord raakt (‘elektropathologie’). Door de mate van elektropathologie (elektrische en biologische signaal-profielen; ‘de AF Fingerprint’) te meten tijdens een open hart operatie kunnen we de gevoeligheid voor AF ontwikkeling en progressie meten. Deze gevoeligheid relateren we aan geslacht en leeftijd, zodat we een behandeling ‘op maat’ kunnen maken. Om de AF Fingerprint te ontwikkelen gebruiken we een zogenaamde bottom-up benadering; we beginnen met AF Fingerprinting in patiënten met langdurig aanhoudend AF, daarna kortdurende AF episodes en uiteindelijk patiënten die geen AF hebben om te bepalen of zij AF gaan ontwikkelen. Naast een invasieve zullen we ook een non-invasieve meetmethode ontwikkelen zodat AF Fingerprinting toegepast kan worden bij patiënten die de polikliniek cardiologie bezoeken met ‘vage’ hartklachten. Deze innovatieve benadering zal uitwijzen of AF Fingerprinting een nieuwe, diagnostische test is voor vroege herkenning van nieuw AF en AF progressie.

Deel AFIP met je vrienden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *